Traditioneel werk in een modern jasje

De schaapskudde doet haar werk onder de naam Mts. De Graaslinies. De kudde wordt ingezet voor het beheer van natuurterreinen, zeedijken, binnendijken, stadswallen, etc. Dit kan zowel gescheperd met Hollandse Herders, als in de flexinetten gebeuren, afhankelijk van het begrazingsdoel en van wat de opdrachtgever wenst. We werken onder andere voor Gemeente Sluis, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Waterschap Scheldestromen. Ook voor (kleinere) particuliere projecten zijn onze schapen inzetbaar. De kudde wordt ingezet voor natuurbeheer, dijkbeheer, bestrijding van akkerdistels en amerikaanse vogelkers, en uiteraard vervult ze ook een toeristische functie.         

De kudde bestaat uit diverse rassen en kruisingen, waardoor we  op veel terreinen functioneel kunnen begrazen. Sommige rassen vreten meer de grasmassa’s weg, terwijl andere rassen juist graag ook de distels en brandnetels aanpakken.

In onze kudde treft u Mergelland-schapen, Vlaams Kuddeschapen, Groot Heideschapen, Veluwse Heideschapen, een enkele Schoonebeker en Drents Heideschaap en een aantal kruisingen Mergelland/Vlaams Kudde en kruisingen met Charollais.

Wanneer we ergens begrazen bent u uiteraard van harte welkom om dichterbij te komen. Hondjes graag op gepaste afstand, want onze honden hebben ook als taak om de kudde te beschermen, en de schapen zullen ongetwijfeld ook (op een verkeerde manier) op andere honden reageren. Een groot aantal van onze schapen komt graag eens kroelen met voorbijgangers. De dieren worden daarom jaarlijks gevaccineerd tegen Q-koorts.        

Met onze kudde gaan we vaak over dijken en wallen, en over gebieden langs wandelpaden, fietspaden, akkers, etc. Dat betekent dat de kudde zowel tijdens begrazing als tijdens verplaatsingen vaak langgerekt moet zijn. Grenslopende honden zijn hierbij helemaal in hun element; vandaar dat wij met Hollandse Herders – een ras van eigen bodem – werken, en niet met drijvende honden.

Het grenslopen komt bij alle onderdelen van ons werk terug. Wanneer de kudde mag grazen tijdens het hoeden bewaken de honden de grens tussen het stuk waarbinnen de schapen mogen vreten en waarbuiten de schapen niet mogen komen. Dat kan een akkerrand zijn, een fietspad, een weg, een gemaaide grasstrook, een bosrand, … Bij verplaatsingen lopen de honden zowel voorop als langszij. Voorop als er geremd moet worden en langszij als de schapen van hun route willen afwijken om bijvoorbeeld een akker op te gaan. Achteraan lopen de honden alleen als er echt achterblijvers wat bijgeduwd moeten worden.

Ons werk met de schapen en de honden is grotendeels traditioneel, alleen nu met een fluor-jasje in plaats van op houten klompen 😊

2 reacties

  1. Rudie op 06/10/2017 om 13:34

    Moooi.
    Ook zo leuk om te zien hoe die honden hun werk doen. Paar maanden geleden paar dagen mee geweest schapen hoeden bij Werkendam.

  2. Stephan op 06/10/2017 om 14:00

    Hoi Rudie, dat is leuk. En die hondjes zijn ook echt zo slim en ijverig !

Laat een reactie achter